Slovník pojmů

A Č D F G J P R S T V Z

Akumulační nádrž

Akumulační nádrž na dešťovou vodu je druhá nádrž, která slouží k uchování vody z dešťových srážek pro pozdější využití. Tento typ nádrže je obvykle instalován u domů, budov a dalších staveb, aby se využila přirozená zásoba vody z dešťových srážek a…

Čistírna odpadních vod

Čistička odpadních vod (správně spíše čistírna) pro rodinné domy je zařízení, která slouží k čištění odpadních vod produkovaných v domácnostech. Je navržen tak, aby se zlepšila kvalita odpadní vody a minimalizovala její negativní dopad na životní…

Darling

Darling se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení. Zařízení vhodné pro zásobování vodou rodinných domků, chat, hospodářských nebo jiných objektů, které nejsou v dosahu…

Domácí vodárna

Domácí vodárna je zařízení, které slouží k čištění a úpravě vody pro potřeby domácnosti. Tato zařízení nabízí lidem mít nezávislý zdroj vody a snížit tak závislost na dodávkách vody z vodovodu nebo studní. Často se používají při systému splachování…

Filtr na vodu

Zařízení, které slouží k odstranění nečistot a nečistot z dešťové vody. Může se jednat o filtrační koše, filtrační šachty, průtočně filtry nebo sběrače dešťové vody

Filtrační šachta

Filtrační šachta dešťových vod je speciální typ filtrační šachty, která se používá k zachycení a částečnému zpracování srážkových vod, které stékají z povrchů jako jsou střechy, parkoviště, cesty a další. Tyto vody jsou obvykle značně znečištěné…

Geiger

Geiger, nebo také gaiger či gajgr, tedy lapač střešních splavenin. Obecně lapač střešních splavenin je zařízení, které slouží k zachycování a sběru různých nečistot, které ulpí na střechách budov. Tato zařízení jsou obvykle umístěna pod…

Jímka

Nádoba, která slouží k zachycení dešťové vody nebo odpadní vody ze sběrného systému. Často se pod pojmem jímka myslí bezodtoká nádrž

Popelnice

Popelnice je nádoba, která slouží ke shromažďování a ukládání odpadu, především odpadků z domácností a dalších míst. Jedná se o typický prvek v systému nakládání s odpady ve městech a obcích. Popelnice jsou často vyrobeny z odolného materiálu, jako…

Přečerpávací jímka

Přečerpávací jímka odpadních vod je zařízení používaná v kanalizačních systémech ke kontrole a řízení toku odpadních vod. Slouží k dočasnému ukládání a následnému přečerpávání odpadních vod z jedné části kanalizační sítě do druhé, obvykle v případě,…

Retenční nádrž

Retenční nádrž je zařízení, které slouží k zachycení a dočasnému zadržení dešťové vody nebo povrchového odtoku. Voda může být dále vsakována nebo využívána. Může též sloužit pro vyrovnání odtoku jako regulace.  Může se jednat o…

Revizní šachta

Revizní šachta je termín používaný v oblasti stavebnictví a kanalizace a označuje otevřený nebo uzavřený prostor ve formě šachty, který slouží k přístupu a inspekci do podzemních rozvodů, trubek, kanalizace, elektrických kabelů nebo jiných…

Rotomoulding

Rotační formování, známé také jako Rotomoulding, představuje inovativní metodu pro výrobu plastových komponent. Postup výroby spočívá v naplnění otevíratelné kovové formy plastovým práškem, obvykle z polyethylenu, polypropylenu, polyamidu nebo…

Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo je čerpadlo, které je schopné nasát vodu nebo jinou tekutinu ze zdrojů, jako je například studna nebo nádrž, a přepravit ji do cílového místa bez potřeby gravitačního toku. Samonasávací čerpadlo pracuje tak, že vytváří podtlak…

Sběrná nádoba

Nádoba, která slouží k zachycení dešťové vody ze sběrného systému, např. nádrž na dešťovou vodu, sudy a zásobníky nebo vaky na vodu.

Septik

Septik je nádrž, která se používá k ukládání a částečnému zpracování odpadních vod ze soukromých domácností a budov, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci. Tento systém funguje tak, že pevné a tekuté látky se oddělují od sebe, přičemž pevné…

Sud

Sud je nádoba určená k uchovávání a přepravě tekutin nebo pevných látek. Můžete mít různé tvary a velikosti v závislosti na účelu použití se vyrábí z různých materiálů, jako jsou například dřevo, kov, plast nebo keramika. Sudy jsou obvykle kulaté…

Tlaková vyrovnávací nádoba

Tlaková vyrovnávací nádoba je zařízení, která slouží k regulaci a podávání srovnávacího plnění tlaku vodovodního nebo teplovodního systému. Nádoba je umístěna mezi čerpadlem a potrubím, kde je naplněna vzduchem. Když čerpadlo zahájí čerpání vody,…

Vodovodní systém

Systém, který slouží k distribuci vody do domácností a podniků. Může se jednat o vodu pitnou nebo vody dešťové. Často je poháněn čerpadly a vybaven filtry.

Znečištění vody

Stav, kdy je dešťová voda znečištění nežádoucími látkami, jako je mechanické znečištění, nebo jako jsou chemikálie, pesticidy nebo bakterie. Je vhodné pro dílčí řešení používat systémy čištění odpadních vod, nebo k čištění dešťových vod.