Pokud máte na mysli kategorii dle standardního výrobku tržního kódu (SVT kódu), pak tyto kódy používají k jednoznačné identifikaci výrobků na trhu. Každý výrobek má svůj unikátní SVT kód, který ho identifikuje a umožňuje sledovat jeho pohyb na trhu.

Seznam vybavení a technologií podporovaných v rámci programu Nová zelená úsporám patří z následujících kategorií:

  1. Úsporné technologie - sem patří například inteligentní regulace topení, energetická úsporná okna a dveře, vysoká účinnost topných systémů, izolace efektivních budov, úsporné osvětlení a další.

  2. Obnovitelné zdroje energie - sem patří například fotovoltaické panely, solární kolektory, tepelná čerpadla, biokotle a biomasa, větrné turbíny a další technologie využívající obnovitelné zdroje energie.

  3. Elektromobilita - sem patří například elektromobily, hybridní vozidla, nabíjecí stanice pro elektromobily a další technologie spojené s elektromobilitou.

  4. Monitoring a řízení spotřeby - sem patří například inteligentní měření a řízení spotřeby energie, chytré domácnosti a další technologie umožňující efektivní řízení a kontrolu spotřeby energie.

  5. Čisté technologie - sem patří například čistá výroba, úprava a recyklace odpadů, ekologické technologie pro průmyslovou výrobu a další.

Je nutné mít na paměti, že pro získání dotace musí být vybavení a technologie z této kategorie zahrnuty do specifického podprogramu a musí splňovat stanovené požadavky. Proto je důležité před využitím dotace pečlivě zkontrolovat, zda se dané vybavení nebo technologie řadí do kategorie způsobilosti v rámci daného podprogramu.