SLUŽBY

Dešťovka.eu - projektové dokumentace, posudky NZÚ, rozpočty, studie, odborné posudky a další

Jsme tým zkušených odborníků s mnohaletou zkušeností. Připravujeme projektové dokumentace, rozpočty a kompletní inženýring nejen domácích ČOV ale i komplexních systému hospodaření s odpadní vodu v průmyslových objektech a veřejných budovách, projekty krajinných úprava a protierozních opatření. Jsme zběhlí v jednání s úřady a s procesem povolování staveb v oblastech vodních a krajinných staveb. 

Nabízíme:

  • odborné posudky pro program Nová zelená úsporám - D.3. Dešťovka
  • odborné posudky pro dotační programy OPŽP, NPŽP, NPO i PRV
  • projektové dokumentace ČOV, studní, vrtů, vsakovacích zařízení, rybníků, nádrží, mokřadů a tůní, protierozních opatření
  • inženýring staveb, projednání s úřady, technický dozor stavebníka, rozpočty a studie

Nabízíme vypracování projektových dokumentací staveb, jejich rozpočtů, studií a návrhů, studí a odborných analýz. Jsme držiteli autorizace ČKAIT v objati krajinných a vodních staveb. 

33 položek celkem
studie dv
od 2 388,40 Kč bez DPH
od 2 890 Kč / ks

Místní šetření pro realizaci díla usazení a montáž nádrže na dešťovou vodu, nebo obdobného díla. Osobní konzultace, zhodnocení,  příprava cenové nabídky služeb a produktů a...

Kód: MS-REAL1
vodni audit
28 900 Kč bez DPH
34 969 Kč / ks

Povinná příloha k dotačnímu titulu OP TAK  - Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. - Vodní audit - dle přílohy 6.

Kód: VA-OPTAK
projekt rybnik mvn
od 27 181,80 Kč bez DPH
od 32 890 Kč / ks

V rámci dotační výzvy AOPK OPŽP ZMV - 1. výzva SC 1.3 jsou podporována opatření, která jsou přírodě blízká, mj. výstavba a obnova tůní, uvedená dotační výzva je nesoutěžní a...

Kód: 21984/DRO
zelen
od 7 347,10 Kč bez DPH
od 8 890 Kč / ks

Projektová dokumentace se může týkat: výsadby stromů a keřů, revitalizace či výstavby zpevněných a polopropustných ploch či mobiliáře, terénních úprav.

Kód: 21981/DRO
modrozelena infrastruktura
od 10 652,90 Kč bez DPH
od 12 890 Kč / ks

Cílem studie je zhodnotit hospodaření s dešťovou vodou v městě, obci a zhodnotit stav vegetace. Dále navrhnout vhodné postupy a místa pro další hospodaření s vodou a výstavbou...

Kód: 21978/DRO
vodovodni pripojka projekt
od 18 586,80 Kč bez DPH
od 22 490 Kč / ks

V tomto směru se zaměřujeme na veškerá prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, ať již gravitačních či tlakových. U kanalizačních stok se rovněž věnujeme návrhům...

Kód: PD-PR/DRO
eroze
od 15 281 Kč bez DPH
od 18 490 Kč / ks

V tomto směru se zaměřujeme na veškeré druhy malých vodních toků či jejich revitalizací, pasportů a rekonstrukcí. Rovněž zkapacitnění koryt, pasportizaci a tvorbě manipulačních...

Kód: PD-REVT/DRO
projekt rybnik mvn
od 18 090,90 Kč bez DPH
od 21 890 Kč / ks

Veškeré druhy malých vodních nádrží či jejich revitalizací, pasportů a rekonstrukcí. Odbahnění rybníků, tvorba manipulačních a provozních řádů vodních děl či přírodě blízkých...

Kód: PD_MVN/DRO
protierozni opatreni
od 20 487,60 Kč bez DPH
od 24 790 Kč / ks

Dokumentace protipovodňových opatření k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení. Dokumentace bude provedena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Kód: PD-PPO/DRO
protierozni-opatreni
od 7 347,10 Kč bez DPH
od 8 890 Kč / ks

Protierozní opatření jsou jedním z nástrojů ochrany investic v zemědělství. Opatření snižují ztrátu orniční vrstvy na polích a zvyšují tak hodnotu půdy. Ztráta orniční vrstvy se...

Kód: PD_PEROZ/DRO
studie odtokovych pomeru
od 10 652,90 Kč bez DPH
od 12 890 Kč / ks

Cílem studie odtokových poměrů je určit kritická místa v povodí a na vodním toku, kde vlivem přívalových srážek případně povodní, může docházet k znehodnocení majetku či...

Kód: PD-SOP/DRO
vodovodni pripojka projekt
7 429,80 Kč bez DPH
8 990 Kč / ks

Dokumentace pro potřeby podání žádosti o územní souhlas (povolení stavby) k vodovodní přípojce rodinného domu.

Kód: PD-VODP2
Nahoru
Další produkty