Blog

Jak vybrat septik, jak velký a jak často vyvážet

Jak vybrat septik pro rodinný dům: Průvodce výběrem a instalací, výpočtem velikosti Život ve venkov...

2. výzva NPO–POPFK pro rok 2023 – Dílčí rekonstrukce malých vodních nádrží

NPO-POPFK 165 - Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu Odbahnění či...

Program NZÚ jen do 30.6.2023

  Nejdéle běžící dotační program MŽP a SFŽP ČR na podporu energeticky úsporného bydlení – Novo...

Dotace Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším...

19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním

  19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním Výzva se zaměřuje na projekty real...

Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Program Čistá energie Praha 2022 - 2023 Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na pře...

Výsadba stromů - NPŽP - dotace 100 % pro celou ČR

Výsadba stromů - dotace z NPŽP i v roce 2022 V tomto roce byla vyhlášena výzva č. 4/2021: Výsa...

Kódy SVT pro dotaci NZÚ - D3. Dešťovka

Seznam výrobků a technologií (SVT) pro dotaci Nová zelená úsporám 2021-2030  Četli jste podmín...

Dešťovka nově pod programem Nová zelená úsporám 2021+. Příjem žádostí probíhá.

Dotace Dešťovka nově pod programem Nová Zelená úsporám Jak už jste možná zaznamenali, dotační progr...