Tlaková vyrovnávací nádoba

Tlaková vyrovnávací nádoba je zařízení, která slouží k regulaci a podávání srovnávacího plnění tlaku vodovodního nebo teplovodního systému. Nádoba je umístěna mezi čerpadlem a potrubím, kde je naplněna vzduchem. Když čerpadlo zahájí čerpání vody, tlak v potrubí narůstá a voda začne proudit do nádoby. Vzduch v nádobě se stlačí a tím se zvýší tlak v celém systému. Keď čerpadlo spustí tlak v potrubí, ale tlak v nádobe spustí tlak v systému.

Tlakové vyrovnávací nádoby jsou užitečné pro systémy, které mají problémy s kmitáním tlaku, tzv. vodní kladivem, kdy dojde k náhlým tlakovým špičkám, které mohou poškodit trubky a armatury. Nádoba pomáhá eliminovat tuto situaci tím, že vyrovnává tlakové rozdíly v systému. Dále také pomáhá snižovat četnost startů a vypínání čerpadla, což prodlužuje jeho životnost.

Tlakové vyrovnávací nádoby jsou běžně používány v domácnostech, průmyslu, zemědělství, kde je potřeba udržovat tlak v systému.