Domovní ČOV

Služby a projektové dokumentace - čistírny odpadních vod

Jsme zpracovateli projektových dokumentací čistíren odpadních vod, domácích čov, projektů pro vyřízení stavebního povolení čističky odpadní vody, septiků a obecně čištění odpadních vod a ČOV. 

Nabízíme vyřízení dvěma způsoby:

  • 1) Klasickým vodoprávním řízením
  • 2) Zvláštním režimem povolení dle §15a (tzv. ohláškou)
5 položek celkem
projekt cov
9 330,60 Kč bez DPH
11 290 Kč / ks

Pro potřeby ohlášení, stavebního či územního povolení, vodoprávního řízení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Kód: PD_COV
povoleni cov studna vrt
8 090,90 Kč bez DPH
9 790 Kč / ks

Vyřízení ohlášení, stavebního či územního povolení, vodoprávního řízení s vodoprávním úřadem

Kód: SP_COV_S_V
hydrgeol posudek
10 000 Kč bez DPH
12 100 Kč / ks

Hydrogeologický posudek pro potřeby výstavby domovní ČOV, studny, vrtu či pro záměr vsaku. 

Kód: HG_POS
studie dv
od 3 876 Kč bez DPH
od 4 690 Kč / ks

Zhodnocení, variantní návrh využití dešťových vod u souboru budov, zpracování studie PDF a konzultace. 

Kód: 21019/DO
povoleni vypousteni vod
3 710,70 Kč bez DPH
4 490 Kč / ks

Platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona vydané příslušným vodoprávním úřadem – pouze v případě podoblasti D –...

Kód: POV-OV

Stavbu vodního díla (tzn. stavu malé čistírny odpadních vod do 50EO či septiku) je možné povolit dvěma způsoby:


1) Klasickým vodoprávním řízením: je vydáno povolení k vypouštění odpadní vody s platností na časově omezenou dobu, nejdéle však 10 let. V tomto povolení je udána provozovateli povinnost provádění rozborů odpadních vod z dČOV. Četnost rozborů je určena vodoprávním úřadem 2 vzorků ročně. Klasické vodoprávní řízení vyřizuje vodoprávní úřad odbor Životního prostředí po předložení projektové dokumentace s hydroposudkem. Po uplynutí lhůty platnosti povolení k vypouštění (max. 10 let) může být podmínkou vydání nového povolení, v návaznosti na aktuální legislativu, i sledování a deklarování nových prvků nebo přísnějších limitů.


2) Zvláštním režimem povolení dle §15a (tzv. ohláškou): touto cestou je možné povolit čistírny odpadních vod, které mají účinnost ověřenou zkušebnou, a notifikovanou osobou jim byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu s minimální procentuální účinností čištění a maximálními hodnotami koncentrace ukazatelů znečištění
vypouštěných odpadních vod, splňující platná Nařízení vlády, mj. musí mít účinnost čištění v ukazateli Pcelk min. 40%. Výhodou povolení v tomto režimu je vydání povolení k vypouštění na dobu časově neomezenou. Není nutno deklarovat rozbory odpadních vod, provádí se technická revize osobou pověřenou MŽP v četnosti
1 x za dva roky. Ohlášku vyřizuje Vodoprávní úřad. Nutné souhlasy sousedů (všech vlastníků) se stavbou vyznačené na situačním výkrese v projektové dokumentaci paré č.1 nikoli na zvláštní papír! Bude uvedeno hůlkově jméno vlastníka sousedního pozemku, text: „Souhlasím se stavbou“ a podpis.