Septik

Septik je nádrž, která se používá k ukládání a částečnému zpracování odpadních vod ze soukromých domácností a budov, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci. Tento systém funguje tak, že pevné a tekuté látky se oddělují od sebe, přičemž pevné látky se usazují na dne nádrže a tekutá část (tzv. čistá voda) odchází do okolí, obvykle přes odvodňovací trubku nebo systém.

Septik se používá v oblastech, kde není k dispozici veřejná kanalizace, nebo kde je příliš drahé nebo nepraktické připojení na stávající kanalizační systém. Septiky se většinou vyrovnají s normálními zátěžemi v domácnostech, ale je třeba pravidelně udržovat, čistit a odstraňovat usazeniny, aby mohly správně fungovat.

Kvalitnějším systémem čištění však jsou čistírny odpadních vod