Rotomoulding

Rotační formování, známé také jako Rotomoulding, představuje inovativní metodu pro výrobu plastových komponent. Postup výroby spočívá v naplnění otevíratelné kovové formy plastovým práškem, obvykle z polyethylenu, polypropylenu, polyamidu nebo polyvinylchloridu. Následně se forma umístí do pece, kde se pomalu otáčí kolem dvou vzájemně kolmých os, což má za následek roztavení plastového materiálu, který následně postupně obalí horké stěny formy. Tímto způsobem se vytvoří výrobek s detailním vnitřním obrysem, zatímco vnější povrch se vytvaruje dle tvaru formy. Aby se dosáhlo konzistentní tloušťky materiálu, forma se otáčí kontinuálně během ohřevu a pokračuje v otáčení i během chladící fáze, což brání jakémukoli prohnutí nebo deformaci výrobku.

Po skončení procesu se forma s hotovým výrobkem chladí pomocí proudu vzduchu, a v některých případech se používá i vodní mlha nebo sprcha. Nakonec se forma otevře a výrobek je opatrně vyjmut. Tento výrobní postup je sice relativně pomalý, ale díky nižším nákladům na formy ve srovnání s jinými metodami, například vstřikováním plastů, je ideální pro výrobu i menších sérií výrobků. Tuto technologii lze také najít pod různými názvy, jako jsou rotomolding, rotační tváření plastů, rotoplastik, rotační natavování plastů nebo rotational molding.

V naší nabídce naleznete podzemní nádrže, šachty a také rotomloulding sklepy.