Akumulační nádrž

Akumulační nádrž na dešťovou vodu je druhá nádrž, která slouží k uchování vody z dešťových srážek pro pozdější využití. Tento typ nádrže je obvykle instalován u domů, budov a dalších staveb, aby se využila přirozená zásoba vody z dešťových srážek a méně je tak závislost na zdrojích pitné vody.

Akumulační nádrže na dešťovou vodu se obvykle skládají z velkého nádržového prostoru s uzávěry pro kontrolu a údržbu. Když je dešťová voda zachycena, proudí do nádrže, kde je uchovávána a následně použita k různým účelům. Mezi nejčastější využití patří zavlažování zahrady, mytí aut a domů, splachování toalet nebo jako zásobník vody pro požární účely.

Akumulační nádrže na dešťovou vodu jsou ekologickou a úspornou alternativou k pitné vodě z vodovodu nebo studní. Pomáhají snížit spotřebu pitné vody a zároveň zpomalují snižování rizika povodní a erodují krajinu tím, že zachycují a snižují vodu z dešťových srážek.

Celkově lze říci, že akumulační nádrže na dešťovou vodu jsou užitečným nástrojem pro uchování a využití přirozeného zdroje vody z dešťových srážek pro různé účely.