Kalkulačka velikosti nádrže

Kalkulačka velikosti nádrže slouží k orientačnímu výpočtu dostupného množství dešťové vody, vhodnou velikost nádrže na dešťovou vodu a spotřebu voduy na zalévání a případně i na splachování WC. Následně jsou uvedeny doporučené produkty pro výsledek výpočtu.

Výpočet velikosti nádrže na dešťovou vodu

Při výběru produktů a objemu nádrže na vodu zvažte aktuální klimatický trend.

mapa-srazek-cr

V mapě jsou uvedeny hodnoty průměrného srážkového úhrnu dle dat ČHMÚ (mm/rok). Pro zadání srážkového úhrnu odečtěte hodnotu z této hydrometeorologické mapy

nebo

 

Kalkulačka provádí výpočty návrhu objemu retenčních nádrží dle metodiky SFŽP a dílče dle ČSN 75 9010. Vypočtený objem z této kalkulačky je orientačním výsledkem. Pro přesnější výpočet doporučujeme kontaktovat odborníka, který ve výpočtech zohlední další faktory ovlivňující výpočet velikosti nádrže.

Po zadání hodnot se vám zobrazí doporučené produkty (nádrže a sestavy)