Filtrační šachta

Filtrační šachta dešťových vod je speciální typ filtrační šachty, která se používá k zachycení a částečnému zpracování srážkových vod, které stékají z povrchů jako jsou střechy, parkoviště, cesty a další. Tyto vody jsou obvykle značně znečištěné nečistoty, jako jsou například kovy, oleje, chemické látky a další. Nejčastěji je osazena filtračním košem (např. filtrační šachta Graf DN400) nebo sedimentačním prostorem a přepážkou pro záchyt plovoucích nečistot (např. filtrační šachta RigoClean).

Filtrační šachta dešťových vod slouží k zachycení těchto nečistot a umožňuje jejich postupné odstraňování pomocí speciálního filtračního materiálu, jako jsou písky, štěrky nebo jiné filtrující materiály.