KOMPLET na klíč

Připravili jsme pro Vás jedinečný program KOMPLET na klíč, ve kterém vás kompletně provedeme návrhem, místním šetřením, cenovou nabídkou, realizací, předáním a zaškolením. Rádi vám poskytneme údržbu, servis a revize v průběhu užívání systému.

Zajišťujeme služby a dodávky zboží v oblastech:

 •  Realizace nádrží na dešťovou vodou, retence, akumulace, vsak a odvodnění 
 •  Hospodaření s odpadní vodou, kanalizace, přípojky a čistírny odpadních vod
 •  Subdodavatelské práce ZTI a VAK, projekce a kalkulace
 •  Realizace staveb krajinného a vodohospodářského stavitelství 
 •  Protierozní opatření a krajinné úpravy 

Na základě nezávazné poptávky pod odkazem Mám zájem - KOMPLET pro Vás vyhotovíme zdarma cenovou nabídku, která bude vyhovovat vašim podmínkám a předpokládanemu využití. Následně provedeme místní šetření a připravíme finální cenovou nabídku.

Rozsah zakázky se snažíme vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka, podmínkám instalace a efektivnímu vynaložení prostředků. Následně nabídneme servis, pravidelné revize a čištění systému. 

Nabízíme poradenství k dotaci NZU2013+ a NZU2013+BABICKA. U dokončených projektů vždy Zpráva o realizaci pro NZU. 

 

1) Vstupní dotazník 

Prvním krok je na Vás, vstupním dotazníkem nám online popíšete vaši poptávku. Neváhejte nás tedy kontaktovat pro nezávaznou nabídku pod odkazem Mám zájem - KOMPLET

 

Dešťovka - KOMPLET
realizace na klíč

 

 

2) Místní šetření a finální cenová nabídky

Zpravidla do 2 týdnů se s Vámi setkáme ne místním šetření u vašeho objektu. Zhodnotíme místní podmínky a rozsah projektu tak, aby finální cenová nabídka obsáhla vše potřebné.  

3) Realizace na klíč

V domluveném termínu nebo do 90 dní provedeme a dokončíme dílo. Běžná doba provádění zakázky u rodinných domů je 3-4 dny. Náš tým splňuje základní kvalifikační i profesní předpoklady. Disponujeme vybavením k povaze projektů případně si zajistíme přiměřenou techniku.

 

4) Předání díla, kompletace, servis a údržba

Po dokončení díla předání a zaškolení. Kompletace podkladů a dokumentů pro možnost čerpání podpory Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce Zpracování závěrečné zprávy o realizaci

Příkladem stavení akce

Typové příklady ceny a rozsahu prací realizace dešťovky pro rodinné a bytové domy: 

Nádrž na zalévání 2m3 se vsakem

Rozsah zakázky a prací:

 • instalace nádrže na dešťovou vodu o objemu 2m3 vč. obsypu
 • příslušenství (filtrační koš, přepadový sifon, poklopy a těsnění)
 • zemní a výkopové práce, cca 120 trubní vedení KG100
 • vsakovací objekt 1m3 vč. obsypu a revizní šachty
 • zpráva o realizaci

Cena zakázky - 98 280,- Kč vč. DPH

Nádrž na zalévání 6m3 s filtrační šachtou a vsakem 

Rozsah zakázky a prací:

 • instalace nádrže na dešťovou vodu o objemu 6m3 vč. obsypu
 • příslušenství (předsazená filtrační šachta, přepadový sifon, poklopy a těsnění)
 • zemní a výkopové práce, cca 86 m trubní vedení KG125
 • vsakovací galerie 6 m3 vč. uložení a obsypu
 • likvidace a odvoz výkopové zeminy
 • rozebrání a zpětná pokládka dlažby

Cena zakázky - 126 470,- Kč vč. DPH

Nádrž 12 m3 s vícestupňovou filtrací, technologie pro napojení WC  

Rozsah zakázky a prací:

 • instalace nádrže na dešťovou vodu o objemu 12m3 vč. obsypu
 • příslušenství (předsazená filtrační šachta, geigery, přepadový sifon, poklopy a těsnění)
 • technologie pro napojení WC s řídící jednotkou, připojení na okruh užitkové vody
 • zemní a výkopové práce, hydrogeologická rešerše
 • vsakovací galerie 6 m3 vč. obsypu a revizní šachty
 • likvidace a odvoz výkopové zeminy

Cena zakázky - 178 720,- Kč vč. DPH

Naše zkušenosti, reference a ukázky realizací

Pro obce, města, podniky a firmy máme jedinečný program vzájemné spolupráce, ve kterém vás kompletně provedeme návrhem, konzultací, zajištění dotace, výběru zhotovitele, proplacení dotace a bezpečného provozu zařízení a staveb pro hospodaření s dešťovou vodou. Příprava studií, konzultace záměru, vyhotovení projektu, nabídka vhodného dotačního titulu (NZÚ2021+, OPŽP, NPŽP, NPO aj.) a zajištění jeho administrace či nabídky zhotovitelů.

 

 

Mám zájem - KOMPLET