Přečerpávací jímka

Přečerpávací jímka odpadních vod je zařízení používaná v kanalizačních systémech ke kontrole a řízení toku odpadních vod. Slouží k dočasnému ukládání a následnému přečerpávání odpadních vod z jedné části kanalizační sítě do druhé, obvykle v případě, kdy je mezi nimi výškový rozdíl a gravitační tok odpadních vod není dostačující.

Přečerpávací jímky jsou nezbytné v případech, kdy odpadní vody musí být odvedeny z nižšího bodu na vyšší nebo vzdálenější místo, kde se odpadní vody dále zpracovávají nebo čistí. Například mohou být spojeny při přečerpávání odpadních vod z oblastí se značným převýšením do čistírny odpadních vod.

Přečerpávací jímky obvykle obsahují kalová čerpadla, která se aktivují, když se v ní nahromadí určité množství odpadních vod. Čerpadla pak vytváří tlak, který odpadní vody přenese do vyššího bodu nebo do další části kanalizační sítě. Přečerpávací jímky mohou být další prvky, jako jsou senzory pro monitorování hladiny vody nebo zařízení pro zachytávání pevných látek a nečistot.

Použití přečerpávací jímky umožňuje efektivní řízení toku odpadních vod v kanalizačním systému a zajišťuje jejich přepravu na místo určení iv období, kdy gravitační silou nestačila. Tím se minimalizuje riziko zácpy nebo přetížení kanalizačního systému a zajišťuje se správné odvodnění a čištění odpadních vod.