Geiger

Geiger, nebo také gaiger či gajgr, tedy lapač střešních splavenin. Obecně lapač střešních splavenin je zařízení, které slouží k zachycování a sběru různých nečistot, které ulpí na střechách budov. Tato zařízení jsou obvykle umístěna pod okapovými svody nebo na okrajích střech a jejich účelem je zabránit odpadu, jako jsou lístky, větve, odpadky, listí nebo jiné materiály, aby se dostaly do nádrží, kanalizace nebo odtokových systémů. Jedná se o jeden ze systémů filtrace dešťové vody, často jako primární.