Dotace 50 %

Jak získat dotaci 50 % z programu dešťovka? Jak podat žádost o dotaci?

 

Výzva v rámci programu Nová zelená úsporám 2023+

 • od 26.9.2023 příjem žádostí o dotaci probíhá
 • avšak s omezením pro D.2. Dešťovka - viz níže - vždy pouze v kombinaci

Bohužel, dle nových podmínek od 9/2023 bude možné podávat žádost o dotaci D.2 - Dešťovka pouze v kombinaci s dalšími opatřeními (např. zateplení, výměna kotle, FVE atd.).   Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není uvedeno jinak. 

 Tato skutečnost nás netěší, a věříme, že SFŽP jakožto poskytovatel dotace, za pomoci tlaku veřejnosti a dostatečným počtem dotazů a připomínek tyto podmínky přehodnotí.

 

Rádi však pomůžeme s Technickým návrhem

Pro potřeby návrhu sytému hospodaření s dešťovou vodou nabízíme:

Co získáte:

 • Technický návrh řešení systému a osobní konzultaci
 • Představu o finanční náročnosti
 • Pravidla dotačního titulu - Nová zelená úsporám 2023+ (nová od 9/2023)
 • Cenovou nabídku produktů a služeb  Dešťovka.eu

Tento návrh je vhodný pro:

 • Rodinné domy, Bytové domy či jiné budovy v celé ČR
 • Firemní sídla, podnikové budovy, areály či jiné celky, rekreační zařízení, hotely a pensiony
 • Obce, města, školy, sportovní kluby či církevní instituce jako vlastníky budov

 

Návrh je vhodným startem pro Novou zelenou úsporám 2023+, částečně tak nahrazuje odborný posudek a doporučení odborníka. Tento Návrh vám poslouží pro správně určení velikosti nádrže, podmínky uložení, filtrace a zapojení systému. 

V dotačním titulu Nová zelená úsporám v podprogramu D.3 - Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí jsou žadatelům alokovány finanční prostředky na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě Dešťovka pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

 • podporovány jsou podzemní nádrže uložené pod terénem nebo nadzemní nádrže umístěné v budovách či suterénech
 • u stávajících rodinných a bytových domů je možné podpořit realizace v celé ČR
 • u novostaveb za předpokladu napojení všech toalet v domě
 • pro podání žádosti o dotaci nabízíme
 • do 24 měsíců (vč. novostaveb) předložit Doložení realizace a smlouvu o dotaci
 • dotace je vždy 50 % z doložených nákladů (nádrž, čerpadlo, filtry a trubní vedení, vsakování ale také zemní práce či práce instalatéra) do maxima stanoveného z výpočetního vzorce dle velikosti žadatelem zvolené nádrže 

  

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.

Na dotaci v 1. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 27.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotaci v 1. kategorii nelze získat k novostavbě (2 roky od schválení stavby k užívání)
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 37.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotace pro stávající domy i novostavby
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 105.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC

Na dotaci v 3. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 67.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • spíše pro novostavby, ale není podmínkou
 • kombinované systémy využití šedé vody a dešťovky
 • nejvýše však 60.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. 

Týká se i firemních objektů, či objektů spolků a veřejných subjektů, všech vlastníků nebo stavebníků obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   

 

Máte zájem o dotaci?

 •  

Nevahejte nás kontaktovat

Spolupráci zahájíme konzultací technického provedení,
bude následovat nabídka produktů, zpracování posudku, přípravu žádosti,
podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, schválení dotace,
zahájení realizace , zajištění Doložení realizace a zdárné vyplacení dotace.  

 

MÁM ZÁJEM O DOTACI

 

Dokumentace programu:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY

 Dešťovka, Nová zelená úsporám