Dotace 50 %

 

Jak získat dotaci 50 % z programu dešťovka? Jak podat žádost o dotaci?

 

I. výzva v rámci programu Nová zelená úsporám - stále probíhá příjem žádostí o dotaci 

V dotačním titulu Nová zelená úsporám i pro program D.3 - Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí jsou žadatelům alokovány finanční prostředky na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě Dešťovka pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

 

Mám zájem o dotaci

  

 • podporovány jsou podzemní nádrže uložené pod terénem nebo nadzemní nádrže umístěné v budovách či suterénech
 • u stávajících rodinných a bytových domů je možné podpořit realizace v celé ČR
 • u novostaveb za předpokladu napojení všech toalet v domě
 • pro podání žádosti potřebuji
 • do 24 měsíců (vč. novostaveb) předložit Doložení realizace a smlouvu o dotaci
 • dotace je vždy 50 % z doložených nákladů (nádrž, čerpadlo, filtry a trubní vedení, vsakování ale také zemní práce či práce instalatéra) do maxima stanoveného z výpočetního vzorce dle velikosti střechy resp. nádrže 

 

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.

Na dotaci v 1. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 27.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotaci v 1. kategorii nelze získat k novostavbě (2 roky od schválení stavby k užívání)
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 37.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotace pro stávající domy i novostavby
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 105.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC

Na dotaci v 3. kategorii dosáhnou:

 • minimální dotace 67.000,- Kč
 • majitelé domů v celé ČR
 • spíše pro novostavby, ale není podmínkou
 • kombinované systémy využití šedé vody a dešťovky
 • nejvýše však 60.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. 

Týká se i firemních objektů, či objektů spolků a veřejných subjektů, všech vlastníků nebo stavebníků obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   

Naše služby

 

Kompletní administrace

 • zpracujeme Odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
 • podáme za Vás žádost na SFŽP
 • do 3 týdnu obdržíte Akceptaci - schválení žádosti
 • připravíme cenovou nabídku z eshopu poradíme se zajištěním realizace a výběrem systému
 • do 24 měsíců žadatel realizuje projekt dle žádosti a zašle našim pracovníkům podklady
 • následně se postaráme o vyplacení dotace na váš účet
 

Pravidlo 3 týdnů

 • do 3 týdnů zpracujeme Odborný posudek a podání žádosti
 • do 3 týdnu obdržíte Akceptaci dotace - schválení žádosti
 • do 3 týdnů od doložení realizace je dotace vyplacena

 

 

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formulář. Po odeslání Vám emailem zašleme kompletní cenovou nabídku našich služeb s postupem spolupráce, Poptávejte pod tlačítkem Mám zájem o dotaci.

 

Máte zájem o dotaci?

 •  

Nevahejte nás kontaktovat

Spolupráci zahájíme konzultací technického provedení,
bude následovat nabídka produktů, zpracování posudku, přípravu žádosti,
podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, schválení dotace,
zahájení realizace , zajištění Doložení realizace a zdárné vyplacení dotace.  

 

MÁM ZÁJEM O DOTACI

 

Dokumentace programu:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY

 Dešťovka, Nová zelená úsporám