Dotace 50 %

 

Jak získat dotaci 50 % z programu dešťovka?
Jak podat žádost o dotaci?

 

II. výzva - stále probíhá příjem žádostí o dotaci (i v roce 2021). 

V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci II. výzvy (Výzva č.12) Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 240 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

 • podporovány jsou podzemní nádrže uložené pod terénem nebo nadzemní nádrže umístěné v budovách či suterénech
 • u stávajících rodinných a bytových domů je možné podpořit realizace v celé ČR
 • u novostaveb za předpokladu napojení všech toalet v domě je možné podpořit realizace v celé ČR
 • pro podání žádosti potřebuji
 • do 12 měsíců (resp. 24 u novostaveb) předložit vyúčtování
 • dotace je vždy max. 50 % z doložených nákladů (nádrž, čerpadlo, filtry a trubní vedení, vsakování ale také zemní práce či práce instalatéra) do maxima stanoveného z výpočetního vzorce dle velikosti střechy resp. nádrže 

 

Mám zájem o dotaci

  

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l. minimální dotace 27.000,- Kč

Na dotaci v 1. kategorii dosáhnou:

 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotaci v 1. kategorii nelze získat k novostavbě (resp. domy zkolaudované po 27.4.2017)
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC minimální dotace 37.000,- Kč

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:

 • majitelé domů v celé ČR
 • nově bez ohledu na suché oblasti
 • dotace pro stávající domy i novostavby
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 65.000,- Kč na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady a systému pro splachování WC minimální dotace 37.000,- Kč

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:

 • majitelé domů v celé ČR
 • spíše pro novostavby, ale není podmínkou
 • kombynované systémy využití šedé vody a dešťovky
 • stát zaplatí právě 50 % nákladů
 • nejvýše však 60.000,- Kč + 3.500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

II. Výzva - i v roce 2021 stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP

Příjem žádostí: od 1.10.2018 do vyčerpání alokace 340 mil
stále probíhá příjem žádostí ke dni 14.2.2021 zbývá cca 38 mil Kč.
 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. 

Týká se i firemních objektů, či objektů spolků a veřejných subjektů, všech vlastníků nebo stavebníků obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   

Naše služby

Kompletní administrace

 • zpracujeme Odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
 • podáme za Vás žádost na SFŽP
 • do 3 týdnu obdržíte Akceptaci - schválení žádosti
 • poradíme se zajištěním realizace a výběrem systému
 • do 11 měsíců žadatel realizuje projekt dle žádosti
 • postaráme se o vyplacení dotace na váš účet
 

Pravidlo 3 týdnů

 • do 3 týdnů zpracujeme Odborný posudek a podání žádosti
 • do 3 týdnu obdržíte Akceptaci dotace - schválení žádosti
 • do 3 týdnů od doložení realizace je dotace vyplacena

 

 

 

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formulář. Po odeslání Vám emailem zašleme kompletní cenovou nabídku našich služeb s postupem spolupráce, Poptávejte pod tlačítkem Mám zájem o dotaci.