Dotace 50 %

banner_shoptet_jdotace

 

Mohu získat dotaci 50 % z programu dešťovka?

II. výzva - stále probíhá příjem žádostí o dotaci (i v roce 2020). V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci II. výzvy (Výzva č.12) Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 240 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

  • podporovány jsou podzemní nádrže uložené pod terénem nebo nadzemní nádrže umístěné v budovách či suterénech
  • u stávajících rodinných a bytových domů je možné podpořit realizace v celé ČR
  • u novostaveb za předpokladu napojení všech toalet v domě je možné podpořit realizace v celé ČR
  • pro podání žádosti potřebuji
  • dotace je vždy max. 50 % z doložených nákladů (nádrž, čerpadlo, filtry a trubní vedení, vsakování ale také zemní práce či práce instalatéra) do maxima stanoveného z výpočetního vzorce dle velikosti střechy resp. nádrže 

  

 

II. Výzva - i v roce 2020 stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP

Příjem žádostí: od 1.10.2018 do vyčerpání alokace 340 mil
stále probíhá příjem žádostí ke dni 1.3.2020 zbývá cca 38 mil Kč.
 

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. 

Nově pro celou ČR, bez ohledu na suché oblasti

Týká se i firemních objektů, či objektů spolků a veřejných subjektů, všech vlastníků nebo stavebníků obytného domu podléhající daňové povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč (20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)
na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.

Na dotaci v 1. kategorii dosáhnou:

- majitelé domů v obcích v celé ČR - od 1.10.2018 bez ohledu na suché oblasti
- dotaci v 1. kategorii nelze získat k novostavbě domu (resp. domy zkolaudované po 27.4.2017)
- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

 

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč (30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)
na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:


- majitelé domů v celé ČR
- lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)
- dotaci lze získat i k novostavbě domu
- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 35 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 105.000,- Kč (60.000,- Kč + 3 500 Kč/m3)
na systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití (splachování WC).

Na dotaci ve 3. kategorii dosáhnou: 

 - dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět
 - zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci

Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 
Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci) 

Naše služby 

Kompletní administrace

zpracujeme Odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
podáme za Vás žádost na SFŽP
do 3 týdnu obdržíte Akceptaci - schválení žádosti
poradíme se zajištěním realizace a výběrem systému
do 11 měsíců žadatel realizuje projekt dle žádosti
postaráme se o vyplacení dotace na váš účet

 

 
Pravidlo 3 týdnů
do 3 týdnů zpracujeme Odborný posudek a podání žádosti
do 3 týdnu obdržíte Akceptaci dotace - schválení žádosti
do 3 týdnů od doložení realizace je dotace vyplacena