Dotace 50 %

II. Výzva - v roce 2019 stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP

Příjem žádostí: od 1.10.2018 do vyčerpání alokace

stále probíhá příjem žádostí

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. 

Nově pro celou ČR, bez ohledu na suché oblasti

Týka se i firemních objektů, či objektů spolků a veřejných subjektů, všech vlastníků nebo stavebníků obytného domu podléhající daňové
povinnosti podle zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

   

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč (20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)
na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.

 Dešťovka - dotační program - 1. Zalévání zahrady

 

Na dotaci v 1. kategorii dosáhnou:


 - majitelé domů v obcích v celé ČR - od 1.10.2018 bez ohledu na suché oblasti
-  dotaci v 1. kategorii nelze získat k novostavbě domu
- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč (30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)
na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.

Dešťovka - dotační program - 2. Zalévání a splachování

Na dotaci v 2. kategorii dosáhnou:


- majitelé domů v celé ČR
- lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)
- dotaci lze získat i k novostavbě domu
- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 35 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

 

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 105.000,- Kč (60.000,- Kč + 3 500 Kč/m3)
na systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití (splachování WC).

 Dešťovka - dotační program - 3. Využití šedé odpadní vody

Na dotaci ve 3. kategorii dosáhnou: 

 - dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět
 - zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci
Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci) 

Naše služby 

Kompletní administrace

 

zpracujeme Odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
podáme za Vás žádost na SFŽP
do 3 týdnu obdržíte Akceptaci - schválení žádosti
poradíme se zajištěním realizace a výběrem systému
do 12 měsíců žadatel realizuje projekt dle žádosti
postaráme se o vyplacení dotace na váš účet

 Navštivte náš web

www.destovka.eu

 Nebo rovnou vyplňte kontaktní formulář