Popelnice

Popelnice je nádoba, která slouží ke shromažďování a ukládání odpadu, především odpadků z domácností a dalších míst. Jedná se o typický prvek v systému nakládání s odpady ve městech a obcích.

Popelnice jsou často vyrobeny z odolného materiálu, jako je plast, kov nebo sklovláknitý kompozit, aby odolaly vlivům prostředí a zajistily bezpečně uchovávání odpadu. Mají různé velikosti a kapacity, a to od menších nádob, které používají v domácnostech, po větší kontejnery sloužící pro sběr odpadu na veřejných místech.

Popelnice často stojí na chodnících nebo poblíž domů, aby byly snadno dostupné pro a sběr odpadu. V některých případech jsou popelnice označené nápisy nebo symboly, které ukazují, jaký druh odpadu by měl být do nich umístěn, například separovaný sběr papíru, plastů, skla nebo bioodpadu.

Po nasycení se popelnice vyprazdňují odpadovými společnostmi nebo komunálními službami, které pravidelně sbírají a odvážejí ho na skládky nebo do zařízení na jeho další zpracování.