Samonasávací čerpadlo

Samonasávací čerpadlo je čerpadlo, které je schopné nasát vodu nebo jinou tekutinu ze zdrojů, jako je například studna nebo nádrž, a přepravit ji do cílového místa bez potřeby gravitačního toku.

Samonasávací čerpadlo pracuje tak, že vytváří podtlak v sací trubce, který dodává tekutiny ze zdrojů. Tento podtlak je vytvořen pomocí speciálního ventilu v sací trubce, který umožňuje nasát vzduch a vytvoření podtlaku v sací trubce. Hned je voda nasáta, čerpadlo ji přepravuje pomocí impeleru nebo jiného typu rotoru do výstupní trubky a dále k cílovému místu.

Samonasávací čerpadla jsou často používána v domácnostech nebo na malých zemědělských usedlostech pro čerpání vody z vodních nádrží, studní a dalších zdrojů. Tato čerpadla jsou velmi užitečná, protože nabízí nasávání vody z hloubky, do kterých by gravitační tok nebyl schopen dosáhnout, a nabídnout tak přepravu vody do vyšších nadmořských výšek.