Aktuálně probíhá slevová akce na nádrže ATLANTIS 7000 - sleva 1990,- Kč, slevový kód: KODATL7

Nádrže na dešťovou vodu - Poradna

Geotextílie, tkaná nebo netkaná, kdy a jak použít

Geotextílie, tkaná nebo netkaná, kdy a jak použít Geotextilie představují klíčový prvek v oblasti geotechnického inženýrství, který nám umožňuje využívat a posilovat půdu a stavební konstrukce. Tyto speciálně navržené textilní materiály mají široké spektrum aplikací a přinášejí výhody v oblastech, jako jsou drenáže, oddělení vrstev půdy, posílení svahů a stabilizace půdy. V tomto odborném článku se zaměříme na definici geotextilií, jejich typy a klíčové role v geotechnickém inženýrství. Definice geotextilií: Geotextilie jsou textilní materiály, které j...

Retenční nádrž nebo akumulační nádrž na vodu

Rozdíl mezi retenčními a akumulačními nádržemi na dešťovou vodu spočívá v jejich hlavním účelu a funkcích v souvislosti s řízením dešťové vody. Retenční nádrže: Účel: Hlavním cílem retenčních nádrží je zpožďovat odtok dešťové vody z dané oblasti. Tyto nádrže jsou navrženy tak, aby zadržovaly vodu a postupně ji uvolňovaly do okolí nebo do kanalizačního systému. Tím se snižuje riziko povodní a omezují se škodlivé dopady velkých a rychlých odtoků vody. Funkce: Retenční nádrže slouží k kontrolovanému uvolňování vody, což umožňuje půdě a rostli...

Dotace 50 % - NZÚ

Pravidla a podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám pro podopatření D.2 - Dešťovka. Jak podat žádost o dotaci a  jak postupovat?...

19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním

19. výzva OPŽP - Srážkové vody a opatření proti povodním Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Specifický cíl 1.3 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům Opatření 1.3.3 – Realizace protipovodňových opatření Opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odto...

Kódy SVT pro dotaci NZÚ - D3. Dešťovka

Seznam výrobků a technologií (SVT) pro dotaci Nová zelená úsporám 2021-2030  Četli jste podmínky dotace Nová zelená úsporám a zjevila se na Vás zkratka SVT? Pokusíme se Vám blíže vysvětlit, o co se jedná a k čemu to slouží.   Pro která opatření nejsou SVT kódy potřeba? Nádrže na dešťovou vodu Čerpadla vody a řídící čerpací jednotky Systémy po využití dešťové a šedé a vyčištěné odpadní vody Nádrží na dešťovou vodu a obecně aktivity D.3 - Dešťovka se SVT kódy netýkají. Toto bylo potvrzeno pracovníky SFŽP dne 26.10.2021.   &...

Jak na dešťovou vodu

Jak na dešťovou vodu? Stále větší výkyvy počasí a s tím související sucha zvyšují nároky na množství vody pro zavlažování zahrady. Začněte využívat dešťovou vodu a šetřete tak nejen svoji peněženku ale i přírodní zdroje. Přinášíme vám tipy, jak nejlépe dešťovku sbírat, uchovávat a využívat.   Jak lze využít dešťovku? Dešťová voda je zdarma a mnohdy čistší, než si myslíme. Využívat by ji proto mělo co nejvíce domácností. Zachycená dešťová voda je vhodná hlavně pro: zavlažování rostlin (nezasoluje půdu a neobsahuje chlor), mytí a oplachy ...

Montážní postup samonosné plastové nádrže

Tento obecný montážní návod, technologický popis a bezpečnostní předpis je určen pro běžně dostupné samonosné plastové nádrže u kterých je udáváno bez obetonování, povětšinou nádrže vyráběné rotačním odléváním platů do formy. Takové nádrže jsou tvarově stále, bez jakýchkoliv svarů a spojů těla nádrže a vhodně tvarované aby odolaly tlaku vody i zeminy (zde na eshopu např. výrobce GERA, ROTO).   Manipulace s nádrží: 1. Při vykládce z vozidla vždy dbejte pokynů zodpovědné osoby přepravce.2. Manipulaci přizpůsobte hmotnosti, rozměrům a tvaru nádrže...

Jednoduchý test vsakování

JEDNODUCHÝ TEST VSAKOVÁNÍ Druh zeminyRozdělení zeminy na různé druhy je velice obtížný úkol a paušální rozdělení je téměř nemožné. Častým střídáním přírodních a umělých druhů zeminy (např. zavážky, násypy) vznikají dodatečné rozdíly v druzích zemin. Pro odhadnutí propustnosti zeminy na daném místě je důležitý převažující druh zeminy. Obecně platí, čím je propustnost zeminy lepší, tím menší může být projektovaný vsakovací systém.   Ke zjednodušení jsou pro výpočet vsakování zvoleny základní druhy zeminy: Písčitá až hlinitopísčitá Písčitohlinit...