Kódy SVT pro dotaci NZÚ - D3. Dešťovka

Seznam výrobků a technologií (SVT) pro dotaci Nová zelená úsporám 2021-2030

 Četli jste podmínky dotace Nová zelená úsporám a zjevila se na Vás zkratka SVT? Pokusíme se Vám blíže vysvětlit, o co se jedná a k čemu to slouží.

 

Pro která opatření nejsou SVT kódy potřeba?

 • Nádrže na dešťovou vodu
 • Čerpadla vody a řídící čerpací jednotky
 • Systémy po využití dešťové a šedé a vyčištěné odpadní vody

Nádrží na dešťovou vodu a obecně aktivity D.3 - Dešťovka se SVT kódy netýkají. Toto bylo potvrzeno pracovníky SFŽP dne 26.10.2021.

 

 

  

  

Kterých opatření v rámci Nové zelené úsporám se SVT kódy týkají?

 • Kotle a lokální zdroje na biomasu
 • Plynové kotle
 • Tepelná čerpadla a ohřívače vody s TČ
 • Fotovoltaické a solární termické systémy
 • Využití tepla odpadní vody
 • Větrací a rekuperační jednotky
 • Kontaktní zateplovací systémy

 

Co je to SVT?

Jedná se o kompletní seznam výrobků, technologií, případně i materiálů, u kterých je jednodušší podání i vyřizování dotace. V seznamu naleznete přesné parametry výrobku, původ i kontakt na výrobce.

Seznam výrobků a technologií je dostupný zde:


Již zapsané výrobky splňují legislativní požadavky, které dokládají jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos

Proč je s těmito výrobky snadnější dosáhnout na dotaci?

 • Výrobky jsou již prozkoumány a Vy nemusíte dokládat parametry.
 • Větší šance na úspěch Vašeho projektu.
 • Jednodušší vyřizování žádosti.

 

 

Pokud nebudete chtít využít žádnou z možností, která je v seznamu uvedena, můžete samozřejmě vybrat i jiné výrobky. U výrobků, které si vyberete je potřeba doložit veškeré informace, které jsou uvedeny v daném seznamu.

 Co je potřeba tedy doložit?

 • Výrobce
 • Přesný název
 • Typové označení
 • Přesné technické parametry
 • Energetický štítek

Jaké produkty najdete v SVT?

 • Fotovoltaické moduly
 • Kotle na pevná paliva
 • Krbová kamna a vložky s teplovodním výměníkem
 • Plynové kotle
 • Solární termické kolektory
 • Střídače pro fotovoltaické systémy
 • Tepelná čerpadla
 • Produkty pro využití tepla z odpadních vod

Nádrží na dešťovou vodu se SVT kódy netýkají a to je velká výhoda jak pro nás, tak i pro Vás. Můžete tedy rovnou pokračovat na výběr svodných sestav a prodktů pro dešťovku.