Retenční nádrž nebo akumulační nádrž na vodu

Rozdíl mezi retenčními a akumulačními nádržemi na dešťovou vodu spočívá v jejich hlavním účelu a funkcích v souvislosti s řízením dešťové vody.

  1. Retenční nádrže:

    • Účel: Hlavním cílem retenčních nádrží je zpožďovat odtok dešťové vody z dané oblasti. Tyto nádrže jsou navrženy tak, aby zadržovaly vodu a postupně ji uvolňovaly do okolí nebo do kanalizačního systému. Tím se snižuje riziko povodní a omezují se škodlivé dopady velkých a rychlých odtoků vody.

    • Funkce: Retenční nádrže slouží k kontrolovanému uvolňování vody, což umožňuje půdě a rostlinám absorbovat vodu postupně a snižuje tlak na kanalizační systémy během dešťových událostí.

  2. Akumulační nádrže:

    • Účel: Akumulační nádrže jsou navrženy s cílem shromažďovat a uchovávat dešťovou vodu pro budoucí použití. Tyto nádrže mají za úkol zásobovat vodu pro různé účely, jako je závlaha zahrad, splachování toalet, mytí vozidel nebo jiné nízko náročné domácí aktivity.

    • Funkce: Hlavní funkcí akumulačních nádrží je uchovávat vodu pro pozdější využití, což je zvláště užitečné v oblastech s omezeným přístupem k vodě nebo během období sucha. Tyto nádrže mohou být vybaveny systémy filtrace nebo čištění vody, aby byla vhodná k použití v domácnosti.

Celkově lze říci, že retenční nádrže jsou zaměřeny na kontrolu odtoku vody a prevenci povodní, zatímco akumulační nádrže slouží k uchovávání dešťové vody pro pozdější použití. Oba typy nádrží mohou být součástí udržitelných vodních systémů pro lepší řízení vodních zdrojů.