Aktuálně probíhá slevová akce na nádrže ATLANTIS 7000 - sleva 1990,- Kč, slevový kód: KODATL7

Předpověď počasí

Dlouhodobá předpověď počasí pro ČR a celý svět

Dlouhodobá předpověď počasí pro ČR a celý svět

Předpověď počasí by Windy.com

Windy (také známý jako Windyty) je mimořádný nástroj pro vizualizaci předpovědi počasí. Tato rychlá, intuitivní, podrobná a nejpřesnější aplikace pro počasí je důvěryhodná pro profesionální piloty, padáky, parašutisty, kitery, surfaře, jachtaře, rybáře, pronásledovatele bouřek a geek počasí a dokonce i vlády, armádní štáby a záchranné týmy. Dlouhodobá předpověď.

Chcete si prohlídnout naše NOVINKY?

NOVINKY na eshopu

O počasí a o suchu

Na této stránce si dovolíme uvést několik informací a dat z oblasti klimatologie, meteorologie, pedologie, hydrogeologie a obecné fyziky.

Sucho je často označováno jako „plíživý jev“ a jeho vliv se liší od regionu k regionu. Sucho je těžké definovat, a proto mu lidé špatně rozumí.

To, co může být považováno za sucho v oblastech tropických deštných lesů (kupříkladu na Bali šest dní bez deště), nemůže být považováno za sucho v pouštních oblastech (např. v Libyi, kde roční srážky čítají méně než 180 mm). V nejobecnějším slova smyslu dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v České republice v řádu týdnů až měsíců) a vede k nedostatku vody pro nějakou aktivitu, skupinu lidí nebo životní prostředí. Jeho dopady jsou výsledkem vzájemné souhry přírodního jevu (méně srážek než se očekávalo) a poptávky lidí po dodávce vody. Lidská činnost tak může zhoršit dopady sucha. V České republice působí sucho problémy zejména v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.

Obvykle dělíme sucho do čtyř typů, a to podle dominujících projevů:

Meteorologické – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období

Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy pro plodiny Hydrologické – významné snížení hladin vodních toků

Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života

Wilhite, D. A. (ed.) 2005. Drought and Water Crises: Science, Technology and Management Issues. CRC Press, Boca Raton, FL

 

A portál Interucho.cz znáte?

Projekt Intersucho existuje od srpna roku 2012 a to zejména díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době vzniku projektu navázali na více než 10-ti letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Projekt spolupracuje a je podporován řadou institucí, agentur a komisí.

 

 

Intersucho

Intersucho_mapa

 

Provozovatelé portálu Intersucho.cz 


Hlavními provozovateli portálu Intersucho jsou tři instituce, na kterých probíhají stěžejní výzkumné práce a zároveň je zajišťována operativa celého webu. Jedná se o spolupráci Ústavu výzkumu globální změny Akademie Věd České republiky (CzechGlobe), Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu.
 
 

Uživatel těchto stránek bere na vědomí, že za případné škody vzniklé špatnou interpretaci informací zde zveřejněných, nenesou jejich autoři ani zapojené organizace žádnou zodpovědnost.