Cena vody pro rok 2024, trendy a úspory, vodné a stočné

Úvod

Sledování a porozumění trendům v cenách vodného a stočného je klíčové pro každého občana i podnikatele. V tomto článku se zaměříme na předpokládané vývoje a faktory ovlivňující ceny vodárenských služeb v České republice v roce 2024.

Současný stav

V roce 2023 jsme byli svědky různorodých změn v cenách vodného a stočného v České republice. Nárůsty, které byly motivovány investicemi do infrastruktury a zvyšováním nákladů na úpravu vody, mohou být indikátorem pro další trendy.

Předpokládané vlivy na ceny

Různé faktory mohou ovlivnit ceny vodného a stočného v příštím roce. Mezi ně patří změny v legislativě, investice do modernizace vodárenských systémů, a také dopady změn v klimatu, které mohou ovlivnit dostupnost vody.

Cena za 1m3 - platné k 18.11.2023

VODNÉ  - 59,47 Kč bez DPH - 65,42 Kč včetně DPH
STOČNÉ - 57,05 Kč bez DPH 62,76 Kč včetně DPH
CELKEM  - 116,52 Kč bez DPH 128,18 Kč včetně DPH

Podle Žáka bylo 11 procent stanoveno na základě míry inflace za rok 2023, jak ji uvádí Česká národní banka. Žák zdůraznil, že vodohospodáři budou při svých kalkulacích muset brát v úvahu minimálně tuto hranici. Další navýšení poplatků bude pravděpodobně odrážet nejistotu ohledně budoucích cen energií a dalších vstupů, jako jsou chemikálie, stavební práce nebo materiály pro trubní systémy. Žák konstatoval, že současná situace představuje pro kalkulace cen vodného a stočného největší výzvu v historii, neboť není možné přesně předpovědět vývoj v těchto klíčových oblastech.

Predikce na rok 2024

I když exaktní předpovědi jsou obtížné, je možné předpokládat, že ceny vodného a stočného budou nadále stoupat v souladu s globálními trendovými směry. Očekáváme, že výdaje na modernizaci infrastruktury a dodržování nových environmentálních standardů budou ovlivňovat konečné ceny pro spotřebitele.

Kvůli vysoké inflaci během roku 2023 a trvajícím nákladům na výrobu a čištění vody, spolu s nejistotou týkající se budoucích cenových trendů, se v roce 2024 předpokládá zvýšení poplatků za vodné a stočné až o 25 procent. Tuto informaci přinesl ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Vilém Žák v rozhovoru pro portál Naše voda během konference „Provoz vodovodů a kanalizací“ v libereckém hotelu Babylon. Expertní skupina SOVAK ČR podle něj vypracovala odhad vývoje cen v roce 2024, přičemž očekávané zvýšení cen za vodné a stočné by se mělo pohybovat v rozmezí 11 až 25 procent.

 

Analýza jednotlivých měst

Rozdíly v cenách vodného a stočného mezi jednotlivými městy v České republice mohou být značné. Zatímco velká města mohou čelit vyšším nákladům na údržbu a modernizaci, menší obce mohou mít jiné výzvy spojené s dostupností zdrojů.

 • Brno - 1 mᵌ vody 105,53 Kč včetně 12 % DPH
 • Berounsko - 1 mᵌ vody 112,62 Kč včetně 12 % DPH
 • Břeclav - 137,20 Kč s 12% DPH
 • Hodonín - 104,42 Kč s 12% DPH
 • Chrudimsko - zdražení zhruba o 9 %
 • Karlovy Vary - zdražení o 5-6 %
 • Kroměříž - 53,65 Kč včetně 12 % DPH (pouze cena za vodné)
 • Mladá Boleslav - zdražení o 6 %
 • Moravskoslezký kraj - 132,75 korun včetně 12% DPH
 • Ostrava - zdražení o 12,8 % na cenu 109,47 Kč včetně 12% DPH
 • Pardubický kraj - 148,33 Kč včetně DPH
 • Sokolovsko - 127,09 Kč včetně DPH
 • Středočeský kraj - zdražení ceny vody o 25 % - 175,00 Kč včetně DPH

 

Příkladní odkazy:

Pro ty, kteří hledají informace o cenách vodného a stočného v České republice v roce 2024, jsou klíčová slova jako "cenový vývoj vodného Česko 2024", "trendy v cenách vody", a "vodárenské poplatky 2024". Tyto klíčové fráze jsou pečlivě začleněny do struktury článku pro lepší SEO.

Závěr

Ceny vodného a stočného v České republice zůstávají důležitým tématem pro občany i podnikatele. Předpokládané trendy pro rok 2024 ukazují na další růst, a je důležité sledovat aktuální události a změny v odvětví.

Ceny Vodného a Stočného v České Republice: Pohled do roku 2024

Zdroj: Naše vodaCeník poplatků za vodné a stočné na webu PVK, TN Nova