Dešťovka nově pod programem Nová zelená úsporám 2021+. Příjem žádostí probíhá.

Dotace Dešťovka nově pod programem Nová Zelená úsporám

Jak už jste možná zaznamenali, dotační program dešťovka je začleněn do skupiny dotací s názvem Nová zelená úsporám.

Nový titul byl spuštěn 12.10.2021 v 10 hodin a zpětně jsou brány projekty realizované po 1.1.2021

Jaké budou změny? Jaké jsou podmínky pro bytové domy? Kolik můžete v dotaci získat zpět?

 Dešťovka nove jako součást programu Nová zelená úsporám

 

 

V první řadě se zaměříme na pár důležitých informací, které se nemění.

  

 • O dotaci Dešťovka, lze žádat i samostatně v rámci aktivity programu Nová zelená úsporám D.3 Dešťovka
 • Využití dešťové vody pouze na zálivku je možné pro stávající domy.
 • V případě využití dotace na splachování dešťovou vodou musí novostavby dešťovou vodou splachovat veškeré toalety, stávající domy alespoň jednu toaletu.
 • Abyste na dotaci dosáhli, musíte odvádět alespoň 50% střechy obytného domu.
 • Je potřeba zamezit přístupu světla a výkyvům teplot – nádrž musí být podzemní nebo v izolované místnosti.
 • Velikost nádrže musí být minimálně 2000 l.
 • Výše dotace je 50 % z doložených výdajů na realizaci.
 • Dotace se poskytuje až po realizaci projektu, u novostavby až po schválení stavby k užívání.

  

  

A teď se zaměříme na to, co je nového.

 • Nově je výše dotace BEZ OMEZENÍ dle velikosti střechy. žadatel si může sám zvolit velikost nádrže od 2 do 10 m3 objemu.
 • Pojem novostavba je brán 24 měsíců od kolaudace. Do 24 měsíců od kolaudace nemáte nárok na dotaci pouze k zálivce, ale je třeba dešťovou vodou i splachovat veškeré toalety v domě.
 • Velikost střechy již nehraje roli ve výběru velikosti nádrže. Nyní je na Vás, jak velikou nádrž si vyberete, vždy dostanete 50 % nákladů zpět.
 • Nárok na dotaci v rekreačních oblastech je možný po doložení trvalého bydlení alespoň 24 měsíců před podáním žádosti.
 • Je možnost dostat bonus 10 %, pokud jste ze znevýhodněného kraje – Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.
 • Kombinační bonus 10000 Kč je k dosažení, pokud k zachytávání dešťové vody realizujete i další opatření (např. zateplení, zdroje energie, zelená střecha, elektromobilita).
 • Lhůta pro doložení realizace je pro všechny nemovitosti 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP.
 • Udržitelnost projektu musí být alespoň 10 let.

A co podmínky pro bytové domy, v čem se liší? Co je vlastně považováno za bytový dům?

 • Bytový dům je nemovitost, která má minimálně 4 bytové jednotky nebo 3 patra a je alespoň z poloviny určena k bydlení.
 • Jeden bytový dům může podat pouze jednu žádost.
 • Kombinační bonus 20000 Kč je k dosažení, pokud k zachytávání dešťové vody realizujete i další opatření (např. zateplení, zdroje energie, zelená střecha, elektromobilita).
 • Je potřeba publikovat financování z EU umístěním informativní tabulky na nemovitost.

 

Rodinné domy

 • Zálivka – systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku – minimálně 27 000 Kč, maximálně 55 000 Kč
  výpočet- 20 000 + 3 500 Kč/ m3 nádrže
 • Zálivka + splachování – systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku- minimálně 37 000 Kč, maximálně 65 000 Kč
  výpočet- 30 000 + 3 500 Kč/ m3 nádrže
 • Šedá voda - systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady – výše dotace 60 000 Kč
 • Šedá voda + dešťová voda- systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku - minimálně 77 000 Kč, maximálně 105 000 Kč
  výpočet- 70 000 + 3 500 Kč/ m3 nádrže

Bytové domy

 • Zálivka – systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku – minimálně 50 000 Kč
  výpočet- 20 000 + 3 500 Kč/ m3 nádrže
 • Zálivka + splachování – systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku
  výpočet- 50 000+ 3 500 Kč za připojenou bytovou jednotku + 3 500 za m3 nádrže
 • Šedá voda – systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady
  výpočet- 70 000 + 3 500 Kč za připojenou bytovou jednotku
 • Šedá voda + dešťová voda – systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku
  výpočet- 90 000 + 3 500 Kč za připojenou bytovou jednotku

 

Máte zájem o dotaci?

 •  

Nevahejte nás kontaktovat

Spolupráci zahájíme konzultací technického provedení,
bude následovat nabídka produktů, zpracování posudku, přípravu žádosti,
podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, schválení dotace,
zahájení realizace , zajištění Doložení realizace a zdárné vyplacení dotace.  

 

MÁM ZÁJEM O DOTACI

 

Dokumentace programu:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY