Dotace Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení.

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce v blízké budoucnosti rozšířit nabídku dotací na úspory energií pro české domácnosti v rámci nového doplňkového programu Nová zelená úsporám Light pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na snížení energetické náročnosti.

 Vyhlášení:  9. 1. 2023

Dotaci z programu Nová zelená úsporám Light bude možné použít na zateplení vybraných konstrukcí (např. půda/střecha) či částečnou výměnu oken a dveří. Lidé by mohli získat až stopadesátitisícovou dotaci na výměnu oken či dveří. 

Dotace Nová zelená úsporám Light by měla fungovat na principu podpůrné záložny, která bude financována z výnosů emisních povolenek. V tomto doplňkovém programu by pro domácnosti měla být k dispozici jedna miliarda Kč (na cca 15 000 renovací).

Peníze by mělo být možné čerpat na dodavatelské svépomocné práce.

Pravidla a podmínky: 

Doporučené poradenské společnosti: