Dotace Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Light

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce v blízké budoucnosti rozšířit nabídku dotací na úspory energií pro české domácnosti v rámci nového doplňkového programu Nová zelená úsporám Light pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na snížení energetické náročnosti.

 Předpoklad vyhlášení:  4Q/2022

Dotaci z programu Nová zelená úsporám Light bude možné použít na zateplení vybraných konstrukcí (např. půda/střecha) či částečnou výměnu oken a dveří. Lidé by mohli získat až stotisícovou dotaci na výměnu oken či dveří. Tato dotace má cílit na všechny zájemce bez rozdílu příjmu.

Dotace Nová zelená úsporám Light by měla fungovat na principu podpůrné záložny, která bude financována z výnosů emisních povolenek. V tomto doplňkovém programu by pro domácnosti měla být k dispozici jedna miliarda Kč (na cca 15 000 renovací).

Peníze by mělo být možné čerpat na dodavatelské svépomocné práce.