Válcová zkouška vsakovaní

JEDNODUCHÝ TEST VSAKOVÁNÍ


Druh zeminy
Rozdělení zeminy na různé druhy je velice obtížný úkol a paušální rozdělení je téměř nemožné. Častým střídáním přírodních a umělých druhů zeminy (např. zavážky, násypy) vznikají dodatečné rozdíly v druzích zemin. Pro odhadnutí propustnosti zeminy na daném místě je důležitý převažující druh zeminy. Obecně platí, čím je propustnost zeminy lepší, tím menší může být projektovaný vsakovací systém.

 


Ke zjednodušení jsou pro výpočet vsakování zvoleny základní druhy zeminy:

 • Písčitá až hlinitopísčitá
 • Písčitohlinitá až hlinitá
 • Jílovitohlinitá až hlinitojílovitá
 • Jílovitá

Pokud nevíte jaká je u Vás zemina, můžete využít následující jednoduché zkoušky propustnosti.

Zkouška vsakování k určení propustnosti zeminy vodou

Pro úspěšné určení druhu zeminy postupujte podle následujících kroků:

 • vyznačte plochu pro jámu o rozměrech 50x50 cm
 • zcela odstraňte trávu
 • vykopejte jámu do hloubky budoucího dna vsakovací nádrže
 • zarovnejte dno jámy
 • na dno jámy vyrovnejte vrstvu štěrku cca 1-2 cm
 • takto připravenou jámu zavlažte vodou, tak aby byla půda vlhká (cca 30 min. zalévat zahradní hadicí)
 • jámu vyprázdněte nebo počkejte, až voda odteče
 • naplňte jámu vodou do výšky 30 cm, stav vody zajistěte např. pomocí dřevěného metru a sledujte čas vsakování vody
 • do jámy nepřidávejte žádnou další vodu a po 30 minutách změřte hladinu vody
 • výsledky získáte z přiložené tabulky
Typ zeminy Plocha
do 50 m2 do 100 m2 do 150 m2 do 200 m2
Vysoká vsakovací schopnost: písčitá-hlinitopísčitá 2 ks 4 ks 6 ks 8 ks
Střední vsakovací schopnost: písčitohlinitá-hlinitá 3 ks 6 ks 9 ks 12 ks
Nízká vsakovací schopnost: jílovitohlinitá-hlinitojílovitá 4 ks 8 ks 12 ks 16 ks

 

Upozornění
Pro zajištění správných výsledků je třeba zkoušku dvakrát opakovat a vypočítat průměrnou hodnotu.
 

Zdroj

GLYNWED s.r.o., PRAHA 2018, dostupné z http://www.nicoll.cz/images/Katalogy/GARANTIA/test_vsakovani_08_07_041.pdf

 

dc