Jak na dešťovku

Jak na dešťovou vodu?

Stále větší výkyvy počasí a s tím související sucha zvyšují nároky na množství vody pro zavlažování zahrady. Začněte využívat dešťovou vodu a šetřete tak nejen svoji peněženku ale i přírodní zdroje. Přinášíme vám tipy, jak nejlépe dešťovku sbírat, uchovávat a využívat.

 

Jak lze využít dešťovku?

Dešťová voda je zdarma a mnohdy čistší, než si myslíme. Využívat by ji proto mělo co nejvíce domácností. Zachycená dešťová voda je vhodná hlavně pro:

 • zavlažování rostlin (nezasoluje půdu a neobsahuje chlor),
 • mytí a oplachy automobilů, kol a nářadí,
 • splachování toalet,
 • nebo na praní (měkká voda lépe rozpouští prací prášky a méně vytváří vodní kámen).

 

O jakém množství vody se bavíme?

 • dostupné množství vody
 • potřeba vody na zahradě a v domě
 • průměrně v ČR naprší 650 mm na m2 za rok

 

Nadzemní či podzemní?

 • nadzemní nádrže, zásobníky a sudy jsou vhodné 
  • když toho tolik nenaprší, dostupné množství vody je malé (malá plocha střech)
  • když není jak vodu spotřebovat, potřeba vody je malá (malá zahrada bez dalšího využití dešťovky, rekreační zavlažování chat a chalup)
  • podmínky nedovolí instalovat pod zem a je vhodné umístit do budov či suterénů
  • je vhodné vybírat spíše nadzemní nádrže, zásobníky a sudy 
  • s připojením svodů ze střechy sběrači dešťové vody
 • podzemní nádrže na dešťovou vodu
  • když jsou plochy střech dostatečné, dostupné množství vody je vetší 
  • když je potřeba pravidelného zalévání a dalšího využití vody v domě a na zahradě, potřeba vody je větší
  • je technicky a dispozičně možné instalovat nádrž pod zem a ušetřit místo
  • voda se sbírá přímo trubním vedením napojeným na svody
  • na vtoku do nádrže je filtrační koš či filtrační šachta před nádrží
  • nádrže má objem alespoň 2000 litrů
  • je vhodné realizovat bezpečnostní přepad z nádrže do vsakování nebo do kanalizace

 

Mohu získat dotaci 50 % z programu dešťovka?

II. výzva - stále probíhá příjem žádostí o dotaci (i v roce 2020). V dotačním titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí, v rámci II. výzvy (Výzva č.12) Národního programu ŽP, je žadatelům alokováno celkem 240 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody. Průměrná schválená dotace v I. výzvě pro jednoho žadatele byla 48.290,- Kč.

 • podporovány jsou podzemní nádrže uložené pod terénem nebo nadzemní nádrže umístěné v budovách či suterénech
 • u stávajících rodinných a bytových domů je možné podpořit realizace v celé ČR
 • u novostaveb za předpokladu napojení všech toalet v domě je možné podpořit realizace v celé ČR
 • pro podání žádosti potřebuji
 • dotace je vždy max. 50 % z doložených nákladů (nádrž, čerpadlo, filtry a trubní vedení, vsakování ale také zemní práce či práce instalatéra) do maxima stanoveného z výpočetního vzorce dle velikosti střechy resp. nádrže 

 

Doporučení k návrhu a realizaci

Přestože není srážková voda obecně zdravotně závadná, není možné ji v žádném případě použít k: vaření a pití, osobní hygieně nebo umývání nádobí!

Je zakázáno přímé propojení potrubních systémů pitné a srážkové vody! Rozvod srážkové vody musí být vždy oddělen od rozvodu pitné vody!

Při montáži jednotlivých prvků systému by měly být důsledně dodržovány pokyny k dopravě a manipulaci, instalační podklady a technické manuály uváděné výrobci. Jejich nedodržení by mohlo způsobit ohrožení osob nebo majetku!

V místech kde hloubka výkopů překročí 1,3 m, by mělo být provedeno statické zajištění stěn vhodným pažením např. příložným pažením s rozpěrami.

Před stavbou by měla být ověřena hloubka podzemní vody v lokalitě. V případě vyšší hladiny podzemní vody (1,5 m p.t.) bude použití výrobků a zařízení konzultováno s výrobcem do dodavatelem a případně bude zvolena odpovídající varianta výrobku.