Podmínky dotace Dešťovka

II. Výzva - v roce 2019 stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP

Příjem žádostí: od 1.10.2018

Ukončení příjmu: do vyčerpání alokace

Ke dni 29.1. 2019 - v programu zbývá více než 225 mil. Kč

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení. Rekreačních objektů se státní podpora netýká.

   

1. Zalévání dešťovou vodou

Dotace až 55.000,- Kč (20.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)

na pořízení akumulačních nádrží na zalévání zahrady o objemu alespoň 2.000 l.

 Dešťovka - dotační program - 1. Zalévání zahrady

 

Na dotaci dosáhnou:


 - majitelé domů v obcích, které musely v posledních letech řešit akutní nedostatek vody - seznam obci zde:

- lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)

-  dotaci nelze získat k novostavbě domu

- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

2. Zalévání a splachování

Dotace až 65.000,- Kč (30.000,- Kč + 3.500 Kč/m3)

na řešení rozvodů dešťové vody k dalšímu využití např. ke splachování.

Dešťovka - dotační program - 2. Zalévání a splachování

Na dotaci dosáhnou:


- majitelé domů v celé ČR - není potřeba být v seznamu suchých oblastí

- lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)

- dotaci lze získat i k novostavbě domu

- stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 35 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

 

 

3. Využití šedé odpadní vody

Dotace až 105.000,- Kč (60.000,- Kč + 3 500 Kč/m3)

na systém využívání předčištěné odpadní vody k dalšímu využití (splachování WC).

 Dešťovka - dotační program - 3. Využití šedé odpadní vody

Na dotaci dosáhnou:

 

 - dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět

 - zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci

Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

 Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci) 

Naše služby 

Kompletní administrace
  1. zpracujeme Odborný posudek vč. autorizace ČKAIT
  2. podáme za Vás žádost na SFŽP
  3. do 3 týdnu obdržíte Akceptaci - schválení žádosti
  4. poradíme se zajištěním realizace a výběrem systému
  5. do 12 měsíců žadatel realizuje projekt dle žádosti
  6. postaráme se o vyplacení dotace na váš účet