Dešťovka pro bytové domy - NZÚ - D3. Dešťovka. Příjem žádostí probíhá.

Dešťovka pro bytové domy - NZÚ - D3. Dešťovka

I. výzva v rámci programu Nová zelená úsporám - je aktuálně zahájen příjem žádostí o dotaci 

V dotačním titulu Nová zelená úsporám i pro program D.3 - Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí je žadatelům alokováno celkem přes 20 mil Kč na realizaci opatření k úspoře vody.

Alokace programu = min. 39 mld. Kč (19 mld. Kč z Národního plánu obnovy+ od roku 2026 cca 4 mld. Kč/rok z výnosů dražeb emisních povolenek)

Termíny

Žádosti je možné podat v období od 12. 10. 2021 v 10:00 do 30. 6. 2025 v 15:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Žádosti jsou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny mohou být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí, závaznými pokyny a touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace.

Novinky v programu

 • nově program Dešťovka i pro bytové domy
 • doplněno zohlednění počtu bytových jednotek
 • možno žádat samostatně nebo v rámci komplexního projektu
 • systém pouze na zálivku nelze podpořit u novostaveb

Podpora pro bytové domy

Dotace je vždy 50 % doložených nákladů na realizaci opatření (systému hospodaření s dešťovou vodou případně vč. využití vody v domě).

 1. Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady - podpora 30.000 + 3.500 za každý m3 nádrže
 2. Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku -podpora 30.000 + 3.500 /m3 nádrže + 3.500 /připojenou bytovou jednotku
 3. Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody  užitkové, případně také pro zálivku zahrady - 70.000 + 3.500 /m3 nádrže + 3.500 /připojenou bytovou jednotku
 4. Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a zálivku - 90.000 + 3.500 /m3 nádrže + 3.500 /připojenou bytovou jednotku
 5. Dotace na přípravu projektu a rozpočtu - 15.000,- Kč

Bonusy

 1. Kombinace opatření v rámci NZÚ  - např. zateplení + FVE = bonus 20 000 Kč, zateplení + FVE + dešťovka = bonus 40 000 Kč
 2. Bonus + 10 % pro strukturálně postižené regiony (KVK, MSK, ÚLK)

 

Máte zájem o dotaci?

 •  

Nevahejte nás kontaktovat

Spolupráci zahájíme konzultací technického provedení,
bude následovat nabídka produktů, zpracování posudku, přípravu žádosti,
podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám, schválení dotace,
zahájení realizace , zajištění Doložení realizace a zdárné vyplacení dotace.  

 

MÁM ZÁJEM O DOTACI