Revitalizace Jizbické pískovny - Obec Jizbice

Jedná se o revitalizaci bývalé Jizbické pískovny s hlavním účelem posílení přirozené biodiverzity a ochrany stanoviště vyskytujících se vzácných druhů živočichů a rostlin.

Příběh revitalizace jizbické pískovny je příběhem o tom, jak se z negativní věci může zrodit něco pěkného a přínosného. Na začátku všeho stálo udání. O několik málo let později mají středočeské Jizbice revitalizovanou pískovnu, která je domovem vzácných druhů obojživelníků a kde lidé rádi tráví svůj čas.

Napsali o projektu: